Six people

Programme 06.09.2019

LiHeng Zhou, Xing Zhang, ShiWen Fan, JieGong Wu, XinYun Zhu

China 2019, 00:01:35

Six people POOL 19
From the unfamiliar to the familiar.


#Title: Six people
#Director: LiHeng Zhou, Xing Zhang, ShiWen Fan, JieGong Wu, XinYun Zhu
#Country of Production: China
#Year of Production: 2019
#Duration: 00:01:35
#Choreography: GuNiKa
#Dancers / Actors: GuNiKa
#Editing: LiHeng Zhou